A+
A-

Piekļūstamības paziņojums

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 26.1.1. apakšpunktu iestāde reizi gadā veic tīmekļvietnes vienkāršoto izvērtēšanu.

Rīgas pilsētas būvvaldes tīmekļvietnes www.rpbv.lv piekļūstamības prasību izvērtēšana tika veikta pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajām vadlīnijām iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīga sloga pamatošanai.

Piekļūstamības paziņojums, novērtēšanas protokols un vienkāršotais izvērtējums pieejami šeit:

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X