A+
A-

Adresācijas projekts

 

Adresēm pilsētvidē ir būtiska loma, jo galvenokārt tieši ar to palīdzību iedzīvotāji un pilsētas viesi orientējas pilsētas teritorijā. Interesentiem Rīgas ielu nosaukumi un ēku adrešu numuri var sniegt arī spilgtas un interesantas liecības par vēsturiskajiem notikumiem pilsētā.

Rīgas pilsēta dinamiski attīstās un nepārtraukti pilnveidojas: tiek veidotas jaunas ielas, ēkas, pilsētas teritorija tiek labiekārtota, lai nodrošinātu iedzīvotāju praktiskās vajadzības. Attīstoties pilsētai ir jāvar pielāgot un savienot pilsētas vēsturiskā gara un mūsdienu modernā dzīvesveida prasības.

Šo iemeslu dēļ Rīgā ir nepieciešama adresācija, kas precīzi pilda savas funkcijas un uz kuru var paļauties. Precīzi sakārtota adresācija nepieciešama arī operatīvo dienestu veiksmīgai darbībai, jo no tās var būt tieši atkarīgi arī jautājumi, kas ietekmē cilvēku veselību un dzīvību.

Rīgā pastāvošās adresācijas pārskatīšana un pielāgošana pastāvošajai infrastruktūrai ir nozīmīgs solis pilsētvides uzlabošanai un iedzīvotāju ērtību un labsajūtas nodrošināšanai. Adrešu maiņa īslaicīgi radīs neērtības, bet ilgtermiņā pilsēta un tās iedzīvotāji iegūs sakārtotu un stabilu adresācijas sistēmu. Citiem vārdiem sakot, adrešu reforma Rīgā ir domāta visu tās iedzīvotāju un pilsētas viesu interesēs.

Galvenie adresācijas sistēmās pamatprincipi, kas tiks nodrošināti, realizējot adrešu reformu: adresācija ēkām ir saistīta ar tuvāko ielu, no kuras tajās var nokļūt, bet katrai ēkai tiks nodrošināta viena unikāla adrese.

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X