13 | 01 | 2016
A+
A-

Būtiskākie priekšlikumi par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, Administratīvo pārkāpumu lietvedība, 2015.gads.

Būtiskākie priekšlikumi par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, Administratīvo pārkapumu lietvedība, 2015.gads.

Fontu izmērs
Kontrasts