08 | 01 | 2018
A+
A-

Būtiskākie priekšlikumi par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, Adresācija, 2017.gads.

Būtiskākie priekšlikumi par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, Adresācija, 2017. gads.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X