08 | 01 | 2018
A+
A-

Būtiskākie priekšlikumi par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, Būvniecība, 2017.gads.

Būtiskākie priekšlikumi par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, Būvniecība, 2017. gads.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X