01 | 10 | 2020
A+
A-

Būtiskākie priekšlikumi par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, Būvniecība, 2019.gads

Būtiskākie priekšlikumi par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, Būvniecība, 2019. gads.

Fontu izmērs
Kontrasts