10 | 01 | 2017
A+
A-

Būtiskākie priekšlikumi par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, Citi, 2016.gads.

Būtiskākie priekšlikumi par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, Citi, 2016.gads.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X