21 | 09 | 2020
A+
A-

Būtiskākie priekšlikumi par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, Citi, 2019.gads

Būtiskākie priekšlikumi par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, Citi, 2019.gads.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X