02 | 11 | 2018
A+
A-

Būtiskākie priekšlikumi par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, Koku ciršana, 2018.gads

Būtiskākie priekšlikumi par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, Koku ciršana, 2018. gads.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X