13 | 01 | 2016
A+
A-

Būtiskākie priekšlikumi par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, Reklāma, 2015.gads.

Būtiskākie priekšlikumi par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, Reklāma, 2015.gads.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X