A+
A-

Iesniegums par iespēju iepazīties ar arhīva rīcībā esošajiem būvniecības dokumentiem

Lai iepazītos ar Būvvaldes Arhīvā pieejamajiem dokumentiem ir jāiesniedz iesniegums par iespēju iepazīties ar Arhīva rīcībā esošiem būvniecības dokumentiem (veidlapa Nr. BV_126) nosūtot to uz Arhīva e-pasta kastīti buvvalde@riga.lv vai iesniedzot Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4. Iesniegumā obligāti jānorāda interesējošā objekta adrese, zemes gabala kadastra numurs un interesējošās personas kontakttālruņa numurs.

No 01.05.2019. ar Būvvaldes Arhīva materiāliem var iepazīties Klientu apkalpošanas centrā tā darba laikā:

Pirmdiena 9.00-19.00
Otrdiena 9.00-16.00
Trešdiena 9.00-16.00
Ceturtdiena 9.00-19.00
Piektdiena 8.00-14.00

Klienti tiek apkalpoti Klientu apkalpošanas centrā pēc iepriekšēja pieraksta, laiku saskaņojot ar klientu, un Arhīva dokumentu izskatīšanai paredzētais laiks ir 45 minūtes.

Plašāku informāciju par interesējošajiem jautājumiem iespējams saņemt Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4 vai pa tālruni 67105800

Iesniegums par iespēju iepazīties ar arhīva rīcībā esošajiem būvniecības dokumentiem (Veidlapa Nr. BV_126)

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X