A+
A-

Ģeodēzisko izpildmērījumu plāna noformēšana un iesniegšana

Papildu informācija par pakalpojumu „Ģeodēzisko izpildmērījumu izvērtēšana” pieejama šeit.

Iesniedzot izpildmērījumu plānu izvērtēšanai, lūdzam pārliecināties, ka tas noformēts ievērojot MK noteikumu Nr.281 prasības. Pārbaudei iesakām izmantot kontroles lapu: Izpildījuma plāna noformēšana.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X