A+
A-

Biežāk uzdotie jautājumi

Kā noformēt iesniegumu par ģeodēzisko izpildmērījumu izvērtēšanu, ja vienā objektā veikti vairāki izpildmērījumi, piemēram, ēkām, dažādām inženierkomunikācijām?

Ja vienā objektā veikti vairāki izpildmērījumi, katram izpildmērījumam jāsagatavo atsevišķs iesniegums un izpildmērījuma plāns.

Kādos gadījumos iesniegumam ir jāpievieno Valsts zemes dienesta saskaņojums?

Elektroniski parakstīts Valsts zemes dienesta saskaņojums par informācijas atbilstību Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem ir nepieciešams, ja izpildmērījumu plānā ir iekļauta kadastra informācija.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X