A+
A-

Iesākto būvniecības procesu turpināšana un pabeigšana pēc 2014. gada 1. oktobra

Pirms 01.10.2014 uzsāktie būvniecības procesi

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X