A+
A-

Iesākto būvniecības procesu turpināšana un pabeigšana pēc 2014. gada 1. oktobra