Būvprojektu meklētājs
Rīgas pilsētas būvvalde
Būvprojektu meklētājs
Cienījamie iedzīvotāji un Rīgas pašvaldības portāla apmeklētāji! Piedāvājam Jums e-pakalpojumu, kurš ļauj Jums iegūt informāciju par Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegtajiem būvprojektiem. E-pakalpojums ir paredzēts tikai kā informatīvs līdzeklis. Precīzāku informāciju var iegūt Rīgas pilsētas būvvaldē. Reģistrētos būvprojektus ir iespējams meklēt pēc: atbildīgā projektētāja; objekta; objekta adreses; zemes gabala grupas/grunts. Informāciju meklēt ir iespējams par būvprojektiem, kas reģistrēti pēc 2003.gada 1.janvāra.
Ar informāciju par būvniecības procesiem, kas uzsākti no 01.01.2020., iespējams iepazīties arī Būvniecības informācijas tīmekļa vietnē BIS (https://bis.gov.lv/buvniecibas-lietas/par-buvniecibas-procesiem)
Izskatīšanas termiņa sākums Atbildīgais projektētājs Objekts Objekta adrese Zemes gabala grupa/grunts Akcepta datums Prognozējamās izskatīšanas termiņa beigas Iespējams saņemt KAC
23.05.2022 SIA "LVL Projekts", Aelita Šadurska Izmaiņas pie BV-16-300-abv/V Noliktavas jaunbūve Čiekurkalna 7. šķērslīnija 5 088/0059 Vēl nav akceptēts 06.06.2022
20.05.2022 SIA ''I.R. Arhitektūras darbnīca'', Ilona Ratniece Izmaiņas pie BV-10-157-abv/V Saimniecības ēkas rekonstrukcija Stūrīša iela 32A 166/2022 Vēl nav akceptēts 03.06.2022
20.05.2022 SIA “BRD Projekts”, Jānis Bidzāns Izmaiņas pie BV-17-828-abv/T Skanstes teritorijas revitalizācijas 1. kārta Lapeņu iela, Jāņa Dikmaņa iela, Jāņa Daliņa iela, Jāņa Krūmiņa iela 024/2088, 018/2004, 024/0022, 024/2097 Vēl nav akceptēts 03.06.2022
20.05.2022 SIA ''12 līnijas'', Agnese Lāce Izmaiņas pie BV-18-1104-abv/L Četru daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jaunbūve Elijas 26, Maskavas 31, 33, 35 43/17; 11; 10; 18; Vēl nav akceptēts 03.06.2022
19.05.2022 SIA ''VB ARHO'', Viesturs Briedis Izmaiņas pie BV-13-587-abv/V Individuālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija Sīkā iela 1 127/448 Vēl nav akceptēts 02.06.2022
18.05.2022 SIA ''AR KEN 4", Māris Jostiņš Izmaiņas pie BV-16-76-abv/Ze Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūve un saimniecības ēkas jaunbūve Tērvetes iela 8, Rīga 73/409 Vēl nav akceptēts 01.06.2022
17.05.2022 SIA ''"EXTERIO", Ieva Pakalniņa Izmaiņas pie 1707/2008 Dzīvokļu pārbūve un apvienošana Meža prospekts 14-2 un 5 94/258 Vēl nav akceptēts 31.05.2022
17.05.2022 SIA "2727", Dace Ūdre Izmaiņas pie 2297/2005 Viendzīvokļa dzīvojamās mājas rekonstrukcija Drustu iela 2A, Rīga 105/393 Vēl nav akceptēts 31.05.2022
13.05.2022 SIA ''Arhitektu Sabiedrība'', Jānis Viziņš Izmaiņas pie 318/1999 Skaistumkopšanas salona pārbūve par biroju Kr.Valdemāra iela 75 24/88 Vēl nav akceptēts 27.05.2022
10.05.2022 Inga Jurevica Izmaiņas pie K-75 Dzīvojamās ēka Lazdu iela 11 82/104 Vēl nav akceptēts 24.05.2022