01 | 11 | 2019
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Juglas krastmalā 13, 15, Dzirnupes ielā 5 un bez adreses, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai

Rīgas pilsētas būvvalde 21.10.2019. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-19-15324-nd „Par detālplānojuma zemes vienībās Juglas krastmalā 13, 15, Dzirnupes ielā 5 un bez adreses, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 04.11.2019. līdz 02.12.2019. (ieskaitot).

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 20.11.2019. plkst.17:00 Brīvības gatvē 430A, Rīgā, Rīgas Centrālās bibliotēkas Juglas filiālbibliotēkas telpās.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus iespējamajai un ilgtspējīgai teritorijas attīstībai, plānojot tajā attīstīt daudzdzīvokļu dzīvojamos namus (kopskaitā 4 – 5, ar stāvu skaitu no 16 līdz 24 stāviem), ar tirdzniecības un pakalpojumu objektiem divu ēku pirmajos stāvos, paredzot atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu, kā arī vienlaikus labiekārtojot detālplānojuma teritorijā esošo Juglas ezera krastmalu un nodrošinot tai publisku piekļuvi.

Ar detālplānojuma projektu līdz 02.12.2019. (ieskaitot) var iepazīties:

  1. Būvvaldes vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, darba dienās darba laikā (P., C. 9:00-19:00, O., T. 9:00-16:00, Pk. 8:00-14:00);
  2. Interneta mājaslapā rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  3. Portālā geolatvija.lv;
  4. Detālplānojuma teritorijā (izvietots informatīvais stends).

Atsauksmes līdz 02.12.2019. (ieskaitot) iesniedzamas:

  1. Visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros;
  2. Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, tālr.nr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā vai sūtot pa pastu;
  3. Aptaujas anketas elektroniski aizpildāmas portālā www.geolatvija.lv.

Detālplānojuma ierosinātājs: SIA “Vidzemes Virsotnes”
Detālplānojuma izstrādātājs: SIA „METRUM”

Detalizētāku informāciju var saņemt Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļā, Amatu ielā 4, Rīgā (Teritorijas plānotāju nodaļas galvenā teritorijas plānotāja Līga Beila, apmeklētāju pieņemšana pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00., tālrunis: 67012807, e-pasts: liga.beila@riga.lv). Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA “METRUM”, reģ.nr. 40003388748, Ģertrūdes iela 47-3, Rīgā, LV-1011, e-pasts: metrum@metrum.lv, tālrunis: 67860302.

Lēmums
Aptaujas anketa
Planšete
Grafiskā daļa
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Paskaidrojuma raksts

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X