11 | 04 | 2019
A+
A-

Paziņojums par būvniecības ieceres „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve, esošo ēku un būvju nojaukšana Anniņmuižas bulvārī b/n, Rīgā” nodošanu publiskai apspriešanai

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 09.04.2019. lēmumu Nr. BV-19-3027-ap, būvniecības ierosinātājs nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve, esošo ēku un būvju nojaukšana Anniņmuižas bulvārī b/n, Rīgā”, zemesgabala kadastra apzīmējums 0100 117 0121.

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PAMATOJUMS

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas 1. punktu, piekto daļu un RTIAN 452.2. apakšpunktu būvniecības iecerei rīkojama būvniecības ieceres publiskā apspriešana.

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:

Privātpersona

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

SIA “Projektēšanas birojs A.I.D.E.”
Reģ. nr. 40003411122
Ganību dambis 24A, Rīga, LV-1005
Kontaktpersona: Jānis Rinkevičs, e-pasts: janisr@aide.lv

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 15.04.2019. līdz 17.05.2019.

Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas prezentācija notiks 24.04.2019. plkst. 17:00 Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā.

Iepazīties ar materiāliem par būvniecības ieceri līdz 17.05.2019. iespējams:

  1. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, 1.stāvā, darba dienās darba laikā;
  2. Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība“;
  3. Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”;
  4. Ganību dambī 24A, SIA “Projektēšanas birojs A.I.D.E.” biroja telpās, darba dienās, darba laikā;
  5. Būvniecības ieceres teritorijā Anniņmuižas bulvārī b/n, Rīgā (izvietota būvtāfele).

Atsauksmes līdz 17.05.2019. iespējams iesniegt:

  1. Jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālr. 80000800);
  2. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas laikā;
  3. Elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

Aptaujas lapa
Planšete Nr. 1
Planšete Nr. 2
Lēmums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X