09 | 01 | 2020
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Brīvības gatvē 462, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai

Rīgas pilsētas būvvalde 08.01.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-20-412-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Brīvības gatvē 462, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 127 2022) nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 20.01.2020. līdz 16.02.2020. (ieskaitot).

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 05.02.2020. plkst. 17:00 Rīgas Centrālās bibliotēkas Juglas filiālbibliotēkas telpās, Brīvības gatvē 430A, Rīgā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus iespējamai un ilgtspējīgai teritorijas attīstībai, paredzot tajā attīstīt komerciāla rakstura objektu, trokšņu nejūtīgu objektu (tirdzniecības un pakalpojuma objekts, mehānisko transportlīdzekļu  remontdarbnīca (tai skaitā, automazgātava), transporta infrastruktūras objekts, degvielas un/vai gāzes uzpildes stacija (aprīkota ar pazemes tvertnēm)) un atbilstošas infrastruktūras nodrošinājumu.

Ar detālplānojuma projektu līdz 16.02.2020. (ieskaitot) var iepazīties:

  1. Būvvaldes vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, darba dienās darba laikā (P., C. 9:00-19:00, O., T. 9:00-16:00, Pk. 8:00-14:00);
  2. Interneta mājaslapā rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  3. Portālā geolatvija.lv;
  4. Detālplānojuma teritorijā (izvietots informatīvais stends).

Atsauksmes līdz 16.02.2020. (ieskaitot) iesniedzamas:

  1. Visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros;
  2. Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, tālr.nr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā vai sūtot pa pastu;
  3. Aptaujas anketas elektroniski aizpildāmas portālā www.geolatvija.lv.

Detālplānojuma ierosinātājs: SIA “Petrol Property”
Detālplānojuma izstrādātājs: SIA „Metrum”

Detalizētāku informāciju var saņemt Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļā, Amatu ielā 4, Rīgā (Teritorijas plānotāju nodaļas galvenā teritorijas plānotāja Olga Boriseviča, apmeklētāju pieņemšana pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00., tālrunis: 67012812, e-pasts: olga.borisevica@riga.lv). Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA “METRUM”, reģ.nr. 40003388748, Ģertrūdes iela 47-3, Rīgā, LV-1011, e-pasts: metrum@metrum.lv, tālrunis: 67860302.

Lēmums
Aptaujas anketa
Planšete
Grafiskā daļa
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Paskaidrojuma raksts

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X