19 | 03 | 2019
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma Krasta ielā 33, Rīgā nodošanu publiskajai apspriešanai

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 2019. gada 7. martā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-19-3556-nd „Par detālplānojuma Krasta ielā 33, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 25.03.2019. līdz 23.04.2019. (ieskaitot).

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 10.04.2019. plkst. 17.00 Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā “Rēzna”, Lomonosova ielā 14.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus iespējamajai un ilgtspējīgai teritorijas attīstībai, attīstot un īstenojot 2005. gadā izstrādāto apbūves koncepciju – detalizējot daudzstāvu dzīvojamo ēku (9 līdz 24 stāvi) grupas izvietojumu ar atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu.

Ar detālplānojuma projektu līdz 23.04.2019. (ieskaitot) var iepazīties:

  1. Būvvaldes vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, darba dienās darba laikā (P., C 9.00-19.00, O., T. 9.00-16.00, Pk. 8.00-14.00);
  2. interneta mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  3. Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  4. portālā www.geolatvija.lv;
  5. detālplānojuma teritorijā (izvietota būvtāfele).

Atsauksmes līdz 23.04.2019. (ieskaitot) iesniedzamas:

  1. visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros;
  2. Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā vai sūtot pa pastu;
  3. aptaujas anketas elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” vai portālā www.geolatvija.lv.

Detālplānojuma ierosinātājs: SIA „SUDRABSALA”.

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “METRUM”.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Būvvaldē – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, Amatu ielā 4, Rīgā, 2.stāvā, vai pēc iepriekšējā pieraksta pa tālruni 67012889. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA “METRUM”, reģ. Nr. 40003388748, Ģertrūdes iela 47-3, Rīgā, LV-1011, e-pasts: metrum@metrum.lv, tālrunis 67860302.

Lēmums
Planšete
Aptaujas lapa
Grafiskā daļa
Paskaidrojuma raksts
Pielikumi
TIAN

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X