10 | 01 | 2020
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Mūkusalas ielā 15, 15A, 23, 35, 20, 31, 42, 43, b/n un Dēļu ielā 4, 6, 7, 8, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai

Rīgas pilsētas būvvalde 10.01.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-20-549-nd „Par detālplānojuma Mūkusalas ielā 15, 15A, 23, 25, 25A, 29, 31, 42, 43 un b/n, Dēļu ielā 4, 6, 7, 8, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 20.01.2020. līdz 16.02.2020. (ieskaitot).

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 06.02.2020. plkst. 17:30 Rīgas pārdaugavas izpilddirekcijas sanāksmju zālē, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus iespējamai un ilgtspējīgai teritorijas attīstībai Detālplānojuma teritorijā, kas atrodas UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas “Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā, vienlaikus pārkārtojot zemes vienību robežas teritorijā starp Mūkusalas ielu un Kīleveina grāvi, kur atrodas zemesgabali bez piekļūšanas iespējām un ēkas izvietotas uz vairākiem zemesgabaliem, kā arī precizēt apbūves rādītājus un apbūves līnijas no esošajām un plānotajām ielām, ņemot vērā esošo un vēsturisko situāciju.

Ar detālplānojuma projektu līdz 16.02.2020. (ieskaitot) var iepazīties:

  1. Būvvaldes vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, darba dienās darba laikā (P., C. 9:00-19:00, O., T. 9:00-16:00, Pk. 8:00-14:00);
  2. Interneta mājaslapā rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  3. Portālā geolatvija.lv;
  4. Detālplānojuma teritorijā (izvietots informatīvais stends).

Atsauksmes līdz 16.02.2020. (ieskaitot) iesniedzamas:

  1. Visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros;
  2. Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, tālr.nr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā vai sūtot pa pastu;
  3. Aptaujas anketas elektroniski aizpildāmas portālā www.geolatvija.lv.

Detālplānojuma ierosinātājs: SIA “Mūkusalas Biznesa Centrs”, AS “MN Holding”, Tatjana Raspopova, SIA “Baltlalns”, SIA “Mūkusalas Māja”
Detālplānojuma izstrādātājs: SIA „A.R.T. projekts”

Detalizētāku informāciju var saņemt Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļā, Amatu ielā 4, Rīgā (Teritorijas plānotāju nodaļas galvenā teritorijas plānotāja Līga Beila, apmeklētāju pieņemšana pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00., tālrunis: 67012812, e-pasts: liga.beila@riga.lv).

Lēmums
Aptaujas anketa
Planšete
Grafiskā daļa
Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi
Paskaidrojuma raksts

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X