20 | 05 | 2019
A+
A-

Paziņojums par būvniecības ieceres „Īslaicīgas lietošanas būves – automazgātavas būvniecība Kurbada ielā 9, Rīgā” nodošanu publiskai apspriešanai

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 15.05.2019. lēmumu Nr. BV-19-4078-ap, būvniecības ierosinātājs nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Īslaicīgas lietošanas būves – automazgātavas būvniecība Kurbada ielā 9, Rīgā”, zemesgabala kadastra apzīmējums 0100 031 0088.

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PAMATOJUMS

Pamatojoties uz Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 461.17.5. apakšpunktu, jauktas apbūves teritorijā mehānisko transporta līdzekļu remontdarbnīcu (t.sk. automazgātuvi) pieļaujams izvietot veicot paredzētās būves publisko apspriešanu.

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:

Hi- Tech Solutions Group OU
Reģ.Nr. 12792041
Pae tn 21, Tallinn, Harju, 11415
Kontakttālrunis: 29570000

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

SIA “Procel Pro”
Reģ.Nr. 40103888325
Maskavas iela 42-7, Rīga
Kontaktpersona: Aldis Gusārovs, tālr. 29364022

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 21.05.2019. līdz 18.06.2019.

Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas prezentācija notiks 30.05.2019. plkst. 17:00 “Rixwell Gertrude Hotel” konferenču zālē, Ģertrūdes ielā 70, Rīgā.

Iepazīties ar materiāliem par būvniecības ieceri līdz 18.06.2019. iespējams:

  1. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, 1.stāvā, darba dienās darba laikā;
  2. Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība“;
  3. Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”;
  4. Maskavas ielā 42, SIA “Procel Pro” biroja telpās, darba dienās, darba laikā, iepriekš saskaņojot apmeklējumu pa tālr. 29364022;
  5. Būvniecības ieceres teritorijā Kurbada ielā 9, Rīgā (izvietota būvtāfele).

Atsauksmes līdz 18.06.2019. iespējams iesniegt:

  1. Jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālr. 80000800);
  2. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas laikā;
  3. Elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

Aptaujas lapa
Planšete
Lēmums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X