15 | 10 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Zaķusalas krastmalā 19 (51.grupa, 2034.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 09.09.2019. lēmumu Nr. 37, 1.2.11. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 67 kļavu ø 17 (celma caurmērs 20 cm), 18, 18 (celma caurmērs 20 cm), 19,19,19 (celma caurmērs 24 cm), 20, 21, 21/10/10, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 23/20, 24, 24, 24, 25, 26, 27/36, 28, 28, 28, 28/23/20, 29, 29, 29, 29/8, 30, 30, 31, 31, 31/33, 32, 34, 35, 37/34/27, 39, 39/27, 35/22/39/56, 32/27/40, 41, 46, 49, 55, 52 cm 13 ošu ø 18 (celma caurmērs 21 cm), 19 (celma caurmērs 22 cm), 28, 28, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 36, 39, 52 cm, 1 liepas ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 3 bērzu ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 27 cm, 1 robīnijas ø 27 cm, 1 vītola ø 36/32/23 cm, 4 apšu ø 27, 28, 28, 63 cm, 3 papeļu ø 49, 52, 75 cm, 3 blīgznu ø 37, 47, 36 cm, 29 ošlapu kļavu ø 18, 18, 18, 18 (celma caurmērs 24 cm), 20/12, 20/19, 22/19/16, 23/22/25, 24, 24/23/18/20, 24/30, 25, 25, 25, 26/22/31, 27, 27, 28, 28, 28, 32, 33/29, 36, 37/24, 40, 42/46, 45/42, 49, 54 cm ciršana.

Objekts – “Jaukta tipa ēku un viesnīcas jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Zaķusalas krastmalā 19 (51. grupa, 2034. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – fiziska persona.

Saistībā ar plānoto jaukta tipa ēku un viesnīcu jaunbūves būvniecību paredzēts cirst 67 kļavas ø 17 (celma caurmērs 20 cm), 18, 18 (celma caurmērs 20 cm), 19,19,19 (celma caurmērs 24 cm), 20, 21, 21/10/10, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 23/20, 24, 24, 24, 25, 26, 27/36, 28, 28, 28, 28/23/20, 29, 29, 29, 29/8, 30, 30, 31, 31, 31/33, 32, 34, 35, 37/34/27, 39, 39/27, 35/22/39/56, 32/27/40, 41, 46, 49, 55, 52 cm 13 ošus ø 18 (celma caurmērs 21 cm), 19 (celma caurmērs 22 cm), 28, 28, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 36, 39, 52 cm, 1 liepu ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 3 bērzus ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 27 cm, 1 robīniju ø 27 cm, 1 vītolu ø 36/32/23 cm, 4 apses ø 27, 28, 28, 63 cm, 3 papeles ø 49, 52, 75 cm, 3 blīgznas ø 37, 47, 36 cm, 29 ošlapu kļavas ø 18, 18, 18, 18 (celma caurmērs 24 cm), 20/12, 20/19, 22/19/16, 23/22/25, 24, 24/23/18/20, 24/30, 25, 25, 25, 26/22/31, 27, 27, 28, 28, 28, 32, 33/29, 36, 37/24, 40, 42/46, 45/42, 49, 54 cm.
Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēts veikt apzaļumošanu, iestādot 20 kokus (stādāmo koku sugas tiks precizētas būvprojekta izstrādes stadijā, piesaistot ainavu arhitektu).

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 15.10.2019. līdz 04.11.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 04.11.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie projekta izstrādātāja SIA “DEI arhitekti” Rīgā, Brīvības ielā 40-38, tālr. 26100595, e-pasts: info@deiarhitekti.com.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X