31 | 03 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koka ciršanai Rīgā, Marijas ielā 10 (30.grupa, 87.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 10.02.2020. lēmumu Nr. 7, 1.3.11. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 liepas ø 57 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Marijas ielā 10 (30. grupa, 87. grunts).
Koka ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – fiziskas personas.

Saistībā ar teritorijas kopšanu paredzēts cirst 1 liepu ø 57 cm.
Plānots iekšpagalma esošā asfalta seguma nomaiņa uz bruģakmeni, kā arī kokam ir zema vitalitāte un stabilitātes problēmas.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 31.03.2020. līdz 15.04.2020. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 15.04.2020. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī pie Būvvaldes ieejas (dokumentu skapis pie Būvvaldes ieejas izvietots tikai valstī noteiktās ārkārtas situācijas laikā) vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja kontaktpersonas Ingrīdas Bargās, tālr. 29110154.

Planšete
Aptaujas lapa