31 | 03 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Bruņinieku ielā 14 (22. grupa, 5. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 17.02.2020. lēmumu Nr. 8, 1.3.12. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 Holandes liepu ø 54, 57 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Bruņinieku ielā 14 (22. grupa, 5. grunts).
Koka ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – fiziska persona.

Saistībā ar teritorijas kopšanu paredzēts cirst 2 Holandes liepas ø 54, 57 cm.
Koku stumbros konstatēti bojājumi.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 31.03.2020. līdz 20.04.2020. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 20.04.2020. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī pie Būvvaldes ieejas (dokumentu skapis pie Būvvaldes ieejas izvietots tikai valstī noteiktās ārkārtas situācijas laikā) vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja kontaktpersonas Ilmāra Kehra, tālr. 26447909.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X