31 | 03 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Gaujas ielas un Miera ielas teritorijā

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 09.03.2020. lēmumu Nr. 11, 1.2.19. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 28 liepu ø 54, 43, 40, 37, 42, 45, 40, 39, 45, 42, 46, 43, 47, 43, 42, 43, 37, 40, 43, 37, 36, 39, 39, 49, 33, 33, 33, 38 cm, 1 ošlapu kļavas ø 35/35/35/35 cm ciršana.

Objekts – “Satiksmes pārvada pār dzelzceļu pie Brasas stacijas rekonstrukcija”.
Adrese – Rīgā, Gaujas ielas un Miera ielas teritorijā.
Koku ciršanas ierosinātājs – Rīgas domes Satiksmes departaments; zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Saistībā ar plānoto satiksmes pārvada pār dzelzceļu pie Brasas stacijas rekonstrukciju paredzēts cirst 28 liepas ø 54, 43, 40, 37, 42, 45, 40, 39, 45, 42, 46, 43, 47, 43, 42, 43, 37, 40, 43, 37, 36, 39, 39, 49, 33, 33, 33, 38 cm, 1 ošlapu kļavu ø 35/35/35/35 cm.
Būvprojektā paredzēts izbūvēt jaunu satiksmes pārvadu pār dzelzceļu atbilstoši mūsdienu prasībām, tai skaitā paredzot veloinfrastruktūru uz pārvada. Visu koku ciršana paredzēta ielu sarkanajās līnijās. Saskaņā ar būvprojektu būvniecības ietvaros paredzēts veikt jaunu koku stādīšanu, iestādot 26 koku dižstādus.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 31.03.2020. līdz 15.04.2020. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 15.04.2020. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī pie Būvvaldes ieejas (dokumentu skapis pie Būvvaldes ieejas izvietots tikai valstī noteiktās ārkārtas situācijas laikā) vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X