07 | 04 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Brīvības ielā 75 (23.grupa, 108.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 16.03.2020. lēmumu Nr. 12, 1.2.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 kļavu ø 25, 52 cm, 6 liepu ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 16/13 (celma caurmērs 36 cm), 22, 23, 41 cm ciršana (publiskā apspriešana pagarināta ārkārtas situācijas valstī dēļ).

Objekts – “Dailes teātra laukuma pārbūve un labiekārtošana”.
Adrese – Rīgā, Brīvības ielā 75 (23. grupa, 108. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs – VAS “Valsts nekustamie īpašumi”; zemes īpašnieks – Latvijas Republikas Finanšu ministrija.

Saistībā ar Dailes teātra laukuma pārbūvi un labiekārtošanu paredzēts cirst 2 kļavas ø 25, 52 cm, 6 liepas ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 16/13 (celma caurmērs 36 cm), 22, 23, 41 cm.
Dailes teātra projekts izstrādāts atbilstoši Rīgas domes 07.02.2006. saistošajos noteikumos Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas izmantošanas un apbūves noteikumi” noteiktajām prasībām. 2019. gadā VAS “Valsts nekustamie īpašumi” kopā ar Rīgas domes Īpašuma departamentu izsludināja metu konkursu “Dailes teātra laukuma labiekārtojums” zemesgabaliem Brīvības ielā 75 un Šarlotes ielā 1, Rīgā, kurā uzvarēja SIA “MADE arhitekti”. Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēts veikt apzaļumošanu, iestādot ~23 jaunus kokus.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 07.04.2020. līdz 06.05.2020. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 06.05.2020. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī pie Būvvaldes ieejas (dokumentu skapis pie Būvvaldes ieejas izvietots tikai valstī noteiktās ārkārtas situācijas laikā) vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja kontaktpersonas Kristapa Vucāna, tālr. 22019988.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X