21 | 04 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koka ciršanai Rīgā, Brīvības ielā 188 (27.grupa, 71.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 30.03.2020. lēmumu Nr. 14, 1.2.4. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 31 cm ciršana.

Objekts – “Iekšpagalma pazemes inženiertīklu izbūve un esošā asfalta seguma nomaiņa”.
Adrese – Rīgā, Brīvības ielā 188 (27. grupa, 71. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – VAS “Valsts nekustamie īpašumi”.

Saistībā ar iekšpagalma pazemes inženiertīklu izbūvi un esošā asfalta seguma nomaiņu paredzēts cirst 1 bērzu ø 31 cm.
Koks aug esošas ēkas tiešā tuvumā un rada negatīvu ietekmi uz ēkas pamatiem.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 21.04.2020. līdz 20.05.2020. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 20.05.2020. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī pie Būvvaldes ieejas (dokumentu skapis pie Būvvaldes ieejas izvietots tikai valstī noteiktās ārkārtas situācijas laikā) vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koka ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja, kontaktpersonas Evijas Šepteličas, tālr. 26072570.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X