21 | 04 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Laboratorijas ielā 2 (35.grupa, 49.grunts), A.Čaka ielā 124 (35.grupa, 53.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 16.03.2020. lēmumu Nr. 12, 1.2.9. § un Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 14.04.2020. lēmumu Nr. 16, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 4 ozolu ø 35, 72, 76, 56 cm, 1 liepas ø 46 cm, 1 oša ø 58 cm, 1 kļavas ø 68 cm ciršana.

Objekts – “Daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve ar komercplatībām un pazemes stāvvietu”.
Adrese – Rīgā, Laboratorijas ielā 2 (35. grupa, 49. grunts), A.Čaka ielā 124 (35. grupa, 53. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs – fiziska persona; zemes īpašnieks – fiziskas personas.

Saistībā ar plānoto daudzdzīvokļu ēkas jaunbūvi ar komercplatībām un pazemes stāvvietu paredzēts cirst 4 ozolus ø 35, 72, 76, 56 cm, 1 liepu ø 46 cm, 1 osi ø 58 cm, 1 kļavu ø 68 cm.
Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko karti “Rīgas vēsturiskā centra detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemesgabals atrodas dzīvojamās apbūves teritorijā. Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko karti “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas apbūves veidošanas pamatnosacījumi” zemesgabals atrodas perimetrālās apbūves teritorijā.
Būvprojekta mērķis ir maksimāli izmantot zemesgabala potenciālu. Zem visa zemesgabala platības tiks veidota pazemes autostāvvieta, kura kalpos arī kā vienoti pamati, kas savienos divus ēkas apjomus – pie ielas sarkanās līnijas un pagalmā.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 21.04.2020. līdz 20.05.2020. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 20.05.2020. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī pie Būvvaldes ieejas (dokumentu skapis pie Būvvaldes ieejas izvietots tikai valstī noteiktās ārkārtas situācijas laikā) vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgā, Tallinas ielā 94-2, kontaktpersona Nataļja Arestova, tālr. 29712842.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X