26 | 05 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Hanzas ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 018 9999, pie Hanzas ielas 16A

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 14.04.2020. lēmumu Nr. 16, 1.3.11. § publiskai apspriešanai tiek nodota 3 liepu ø 55, 54, 53 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Hanzas ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 018 9999, pie Hanzas ielas 16A.
Koku ciršanas ierosinātājs – SIA “Pillar Development”; zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Saistībā ar teritorijas kopšanu paredzēts cirst 3 liepas ø 55, 54, 53 cm.
Saskaņā ar arborista atzinumu, kokiem ir zema vērtība/fiziskais stāvoklis un rekomendēta liepas Nr. 3 nomaiņa. Kā arī blakus zemesgabalā Rīgā, Hanzas ielā 16A tiek projektēta biroju ēkas jaunbūve, tās apkārtni plānots labiekārtot, izveidojot apstādījumus atbilstoši New Hanza apstādījumu koncepcijas plānam, turpinot līdzvērtīgus apstādījumus blakus jau izveidotajiem apstādījumiem ap Hanzas Peronu. Apstādījumu zonā gar Hanzas ielu un Mihaila Tāla ielu gar projektējamo biroju ēku plānots sastādīt vairāk kā 20 jaunus kokus.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 26.05.2020. līdz 15.06.2020. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 15.06.2020. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī pie Būvvaldes ieejas (dokumentu skapis pie Būvvaldes ieejas izvietots tikai valstī noteiktās ārkārtas situācijas laikā) vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “Pillar Development”, Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 28A, kontaktpersonas Roberta Meiera, tālr. 278683837.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X