02 | 06 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koka ciršanai Rīgā, Indrānu ielā 22 (26.grupa, 179.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 25.05.2020. lēmumu Nr. 22, 1.3.10. § publiskai apspriešanai tiek nodota 1 tūjas ø 16 (celma caurmērs 23 cm) cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Indrānu ielā 22 (26. grupa, 179. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – fiziska persona.

Saistībā ar teritorijas kopšanu paredzēts cirst 1 tūju ø 16 (celma caurmērs 23 cm) cm.
Tūja atrodas tuvu (mazāk kā 1 m) dzīvojamai ēkai, koka sakņu sistēma rada bojājumus ēkas pamatiem, vainags aizēno logus. Koks iepriekš jau krietni bojāts: nolūzusi tā otrā ass, bet atlikusī ass būtiski sasvērusies uz ielas pusi. Pēc koka nociršanas ir paredzēts veikt teritorijas – apdobju pie ēkas fasādes – sakopšanu un apzaļumošanu.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 02.06.2020. līdz 22.06.2020. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 22.06.2020. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī pie Būvvaldes ieejas (dokumentu skapis pie Būvvaldes ieejas izvietots tikai valstī noteiktās ārkārtas situācijas laikā) vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja Rīgā, Indrānu ielā 22, kontaktpersona: Didzis Pakalns, tālr. 26517601.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X