16 | 06 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Augšielā 1 (37.grupa, 175.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.05.2020. lēmumu Nr. 21, 1.2.2. § publiskai apspriešanai tiek nodota 28 papeļu ø 71, 49, 66, 33, 48, 38, 40, 55, 28, 52, 45, 38, 44, 42, 60, 46, 74, 45, 47, 38/48, 48/48, 75, 50, 48, 52, 45, 58, 48/58 cm, 1 bērza ø 24 cm, 5 ošlapu kļavu ø 31/32, 30, 34, 40, 26/24 cm ciršana.

Objekts – “Daugavas stadiona vieglatlētikas manēža ar multifunkcionalitāti”.
Adrese – Rīgā, Augšielā ielā 1 (37. grupa, 175. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”.

Lai īstenotu Daugavas stadiona vieglatlētikas manēžas ar multifunkcionalitāti būvprojekta izstrādi un būvniecību ir paredzēts cirst 28 papeles ø 71, 49, 66, 33, 48, 38, 40, 55, 28, 52, 45, 38, 44, 42, 60, 46, 74, 45, 47, 38/48, 48/48, 75, 50, 48, 52, 45, 58, 48/58 cm, 1 bērzu ø 24 cm, 5 ošlapu kļavas ø 31/32, 30, 34, 40, 26/24 cm.
Minētajām papelēm vainagos kalstoši un nokaltuši zari, atsevišķas papeles kalstošas. Savukārt ošlapu kļavas ar slīpiem stumbriem, bez būtiskiem stumbra un vainaga bojājumiem, sugām raksturīgiem vainagiem. Cirst paredzētie koki dendroloģiski mazvērtīgi, ilgtermiņā neperspektīvi.
Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko daļu “RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, minētajā zemesgabalā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Jauktas apbūves teritorija, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.
Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēts veikt apzaļumošanu, iestādot 33 kokus (16 lauku kļavas un 17 krimas liepas).

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 16.06.2020. līdz 16.07.2020. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 16.07.2020. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī pie Būvvaldes ieejas (dokumentu skapis pie Būvvaldes ieejas) vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgā, Augšielā 1, kontaktpersona: Mārtiņš Taube, tālr. 29350766, e-pasts: info@daugavasstadions.lv.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X