16 | 07 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, posmā no Maskavas iela līdz Lāčplēša ielai

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 13.07.2020. lēmumu Nr. 29, 1.2.7. § publiskai apspriešanai tiek nodota Rīgā, Rūsiņu ielā  2A (40. grupa, 2018. grunts) 12  ošlapu kļavu ø 27/32, 40, 46, 34, 29, 38, 23, 27, 26, 50, 46, 38 cm, 1 kļavas ø 42 cm, 1  gobas ø 40/31/27/28 cm, 4 vītolu ø 52, 46, 36, 49 cm, Rīgā, Turgeņeva ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 041 0075), pie Dzirnavu ielas 1 liepas ø 51 cm, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (41. grupa, 7. grunts), pie Turgeņeva ielas 16 3 gobu ø 31, 27, 33 cm, 4 liepu ø 21, 45, 21/28, 22/29/19, 1 oša ø 48 cm, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (41. grupa, 2013. grunts) 15 liepu ø 34, 33, 34, 30, 37, 37, 20, 26/28, 23, 28, 27, 22, 32, 25, 57 cm, 1 kļavas ø 104 cm, Rīgā, Stacijas laukumā 2 (41. grupa, 141. grunts) 34 liepu ø 33, 30, 42, 41, 31, 31, 24, 43, 27, 34, 46, 31, 40, 57, 46, 47, 52, 40, 39, 30, 44, 34, 37, 44, 38, 29, 26, 27, 31, 32, 26, 17 (celma caurmērs 22 cm), 32, 25 cm, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (41. grupa, 4. grunts) 11 liepu ø 54, 42, 57, 44, 40, 48, 31, 22, 21, 36, 35 cm, 2 zirgkastaņu ø 33, 33 cm, Rīgā, Gogoļa ielā 3 (4. grupa, 144. grunts) 1 ošlapu kļavas ø 29/20/26/31/30/24 cm, 3 aso egļu ø 27, 20, 25 cm, 17 liepu ø 39, 43, 47, 57, 39, 46, 44, 39, 39, 52, 46, 62, 38, 27, 43, 50, 55 cm, 6 Holandes liepu ø 63, 39, 34, 41, 39, 29 cm, Rīgā, Centrāltirgus ielā 1C (4. grupa, 87. grunts, kadastra apzīmējums 0100 004 0084) 3 ošlapu kļavu ø 32, 32/40/35, 40 cm, Rīgā, 13. janvāra ielā (4. grupa, 2016. grunts) 1 ošlapu kļavas ø 20/20/20/25 cm, Rīgā, 13. janvāra ielā 5 (4. grupa, 166. grunts) 1 ošlapu kļavas ø 58/39/22/14/18 cm ciršana.

Objekts – “Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves realizācija 4. kārta: posmā no Maskavas ielas līdz Lāčplēša ielai”.
Adrese – Rīgā, posmā no Maskavas ielas līdz Lāčplēša ielai.
Koku ciršanas ierosinātājs – Pilnsabiedrība “BERERIX”; zemes īpašnieks – Latvijas valsts, Satiksmes ministrijas personā, Rīgas pilsētas pašvaldība, VAS “Latvijas dzelzceļš”.

Saistībā ar Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves ģenerālplānu, dzelzceļa stacijas saistītās infrastruktūras un estakādes būvniecības 4  kārtu: posmā no Maskavas ielas līdz Lāčplēša ielai paredzēts cirst Rīgā, Rūsiņu ielā  2A (40. grupa, 2018. grunts) 12  ošlapu kļavas ø 27/32, 40, 46, 34, 29, 38, 23, 27, 26, 50, 46, 38 cm, 1 kļavu ø 42 cm, 1  gobu ø 40/31/27/28 cm, 4 vītolus ø 52, 46, 36, 49 cm, Rīgā, Turgeņeva ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 041 0075), pie Dzirnavu ielas 1 liepu ø 51 cm, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (41. grupa, 7. grunts), pie Turgeņeva ielas 16 3 gobas ø 31, 27, 33 cm, 4 liepas ø 21, 45, 21/28, 22/29/19, 1 osi ø 48 cm, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (41. grupa, 2013. grunts) 15 liepas ø 34, 33, 34, 30, 37, 37, 20, 26/28, 23, 28, 27, 22, 32, 25, 57 cm, 1 kļavu ø 104 cm, Rīgā, Stacijas laukumā 2 (41. grupa, 141. grunts) 34 liepas ø 33, 30, 42, 41, 31, 31, 24, 43, 27, 34, 46, 31, 40, 57, 46, 47, 52, 40, 39, 30, 44, 34, 37, 44, 38, 29, 26, 27, 31, 32, 26, 17 (celma caurmērs 22 cm), 32, 25 cm, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (41. grupa, 4. grunts) 11 liepas ø 54, 42, 57, 44, 40, 48, 31, 22, 21, 36, 35 cm, 2 zirgkastaņas ø 33, 33 cm, Rīgā, Gogoļa ielā 3 (4. grupa, 144. grunts) 1 ošlapu kļavu ø 29/20/26/31/30/24 cm, 3 asās egles ø 27, 20, 25 cm, 17 liepas ø 39, 43, 47, 57, 39, 46, 44, 39, 39, 52, 46, 62, 38, 27, 43, 50, 55 cm, 6 Holandes liepas ø 63, 39, 34, 41, 39, 29 cm, Rīgā, Centrāltirgus ielā 1C (4. grupa, 87. grunts, kadastra apzīmējums 0100 004 0084) 3 ošlapu kļavas ø 32, 32/40/35, 40 cm, Rīgā, 13. janvāra ielā (4. grupa, 2016. grunts) 1 ošlapu kļavu ø 20/20/20/25 cm, Rīgā, 13. janvāra ielā 5 (4. grupa, 166. grunts) 1 ošlapu kļavu ø 58/39/22/14/18 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 16.07.2020. līdz 29.07.2020. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 29.07.2020. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī pie Būvvaldes ieejas (dokumentu skapis pie Būvvaldes ieejas) vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja PS “BERERIX” Mārupē, K. Ulmaņa gatvē 119, kontaktpersona: Andis Linde, iepriekš zvanot – tālr. 67063700.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X