05 | 08 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Katrīnas dambī 6A (12.grupa, 71.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 27.07.2020. lēmumu Nr. 31, 1.2.10. § publiskai apspriešanai tiek nodota 3 bērzu ø 46, 46, 32 cm, 1 ozola ø 38 cm, 1 liepas ø 36 cm, 1 oša ø 38 cm ciršana.

Objekts – “Dzīvojamās ēkas lit.004 demontāža un teritorijas labiekārtošana, paredzot autostāvlaukuma izbūvi”.
Adrese – Rīgā, Katrīnas dambī 6 (12. grupa, 71. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “REKADA”.

Saistībā ar dzīvojamās ēkas demontāžu, teritorijas labiekārtošanu un autostāvlaukuma izbūvi paredzēts cirst 3 bērzus ø 46, 46, 32 cm, 1 ozolu ø 38 cm, 1 liepu ø 36 cm, 1 osi ø 38 cm.
Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko daļu “RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” minētajā zemesgabalā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir jauktas apbūves teritorija, līdz ar to autostāvlaukuma būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.
Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēts veikt apzaļumošanu, iestādot tūju dzīvžogu (44 gab.).

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 05.08.2020. līdz 18.08.2020. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 18.08.2020. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām”-“sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgā, Katrīnas dambī 6, kontaktpersona: Valērijs Liepiņš, tālr. 27650516.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X