10 | 08 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koka ciršanai Rīgā, Miera ielā 54 (26.grupa, 90.grunts), pie ēkas Miera ielā 54B

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 06.07.2020. lēmumu Nr. 28, 1.3.11. § publiskai apspriešanai tiek nodota 1 kļavas ø 28 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Miera ielā 54 (26. grupa, 90. grunts), pie ēkas Miera ielā 54B.
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – fiziska persona.

Saistībā ar teritorijas kopšanu paredzēts cirst 1 kļavu ø 28 cm.
Pie ēkas pamatiem ieaugusi kļava, stumbrs piezemes daļā audzis slīpi. Stumbrs ar vairākiem mehāniski radītiem bojājumiem.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 11.08.2020. līdz 24.08.2020. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 24.08.2020. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām”-“sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgā, Miera ielā 54, kontaktpersona: Ilze Rikmane, tālr. 26547127.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X