17 | 08 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Antonijas ielā 21 (19.grupa, 2000.grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0141), Strēlnieku ielā 4D (19.grupa, 143.grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0142)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 27.07.2020. lēmumu Nr. 31, 1.2.8. § publiskai apspriešanai tiek nodota 4 liepu ø 24, 25, 28, 42 cm, 1 gobas ø 19/21/23/20 cm, 5 bērzu ø 46, 28, 27, 44, 33 cm, 1 kļavas ø 37 cm Rīgā, Antonijas ielā 21 (19. grupa, 2000. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0141) un 3 liepu ø 31, 28, 25 cm Rīgā, Strēlnieku ielā 4D (19. grupa, 143. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0142) ciršana.

Objekts – “Biroju ēku jaunbūves Rīgā, Antonijas ielā 17 un 21 (3.kārta), biroju ēku jaunbūves Rīgā, E. Melngaiļa ielā 2A (4.kārta) un dzīvojamo ēku jaunbūves Rīgā, Strēlnieku ielā 4D (5.kārta)”.
Adrese – Rīgā, Antonijas ielā 21 (19. grupa, 2000. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0141), Strēlnieku ielā 4D (19. grupa, 143. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0142).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “VASTINT LATVIA”.

Saistībā ar biroju ēku jaunbūvju un dzīvojamo ēku jaunbūvju būvniecību paredzēts cirst 4 liepas ø 24, 25, 28, 42 cm, 1 gobu ø 19/21/23/20 cm, 5 bērzus ø 46, 28, 27, 44, 33 cm, 1 kļavu ø 37 cm Rīgā, Antonijas ielā 21 (19. grupa, 2000. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0141) un 3 liepas ø 31, 28, 25 cm Rīgā, Strēlnieku ielā 4D (19. grupa, 143. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0142).
1. grupa nocērtamo koku atrodas tieši uz projektējamās lietus kanalizācijas trases. Daļēji tas pats attiecināms uz 2. grupu, kur tie traucē projektējamai ūdensvada un kabeļu kanalizācijai un, papildus, koki jācērt paredzot 5. kārtas būvniecību. Savukārt 3. un 4. grupas koku ciršana nepieciešama dēļ projektējamās siltumtrases un sadzīves kanalizācijas trases. Bez tam, vairums šo koku atrodas pārāk tuvu esošās un saglabājamās ēkas pamatiem, tādejādi apdraudot tās tehnisko stāvokli un ekspluatāciju.
Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēta apstādījumu ierīkošana teritorijā, iestādot vairākus dižstādus. Gar Antonijas ielu paredzēts iestādīt liepu un pīlādzi, kā arī ielas telpu papildināt ar 7 bērziem augu konteineros. Starp un ap biroju ēkām paredzēts stādīt 3 magnolijas, 3 kļavas, 3 lazdas, pīlādzi un 5 bērzus augu konteineros (kopumā 24 kokus), tādējādi veicinot sugu daudzveidību pilsētvidē. Papildus tam, teritorijā tiek paredzēti 400 m² krūmu un ziemciešu stādījumi kā arī vīteņaugu stādījumi gar sētām un ēku fasādēm. Kvartāla tālākās attīstības kārtās paredzēts iestādīt vēl ~50 kokus.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 18.08.2020. līdz 31.08.2020. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 31.08.2020. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām”-“sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “VASTINT LATVIA” Malduguņu ielā 1, Mārupē, Rīgā, LV-2167, tālr. 67350055.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X