20 | 08 | 2020
A+
A-

Paziņojums par sabiedrisko aptauju par Uzvaras parka daļas starp Raņķa dambi un Slokas ielu attīstību

Pamatojoties uz Rīgas domes 10.07.2019. lēmumu Nr. 2457 “Par apbūves tiesību piešķiršanu uz Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Raņķa dambī, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 049 0135), daļu, organizējot izsoli”, Uzvaras parka daļā starp Raņķa dambi un Slokas ielu plānots īstenot būvniecības ieceri, kas paredz Panorāmas rata un tam pakārtotas servisa ēkas izbūvi. Līdz ar būvniecības ieceres īstenošanu nepārprotami tiks ietekmēta parka daļas vizuālā un strukturālā uztvere. Tā kā parks ir publiska vieta, kas paredzēta sabiedriskai lietošanai, pašvaldības ieskatā līdz ar minētās būvniecības ieceres īstenošanu būtu lietderīgi pārrunāt arī visas parka daļas perspektīvo attīstību. Ņemot vērā minēto, Rīgas pilsētas būvvalde no 21.08.2020. līdz 11.09.2020. organizē sabiedrisko aptauju ar mērķi noskaidrot iedzīvotāju viedokli par parka daļas vēlamo attīstību nākotnē.

03.09.2020. plkst. 17.00 Uzvaras parka daļā starp Raņķa dambi un Slokas ielu tiks organizēta sabiedriskās aptaujas klātienes tikšanās ar pašvaldības pārstāvjiem un profesionāliem ainavu arhitektūras speciālistiem, kā arī diskusija par šīs parka daļas attīstību.

Informatīvie materiāli no 21.08.2020. līdz 11.09.2020. izvietoti:

  1. Uzvaras parka daļā starp Raņķa dambi un Slokas ielu;
  2. interneta mājaslapā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  3. Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām”-“sabiedrības līdzdalība”.

Aptaujas anketas par Uzvaras parka daļas starp Raņķa dambi un Slokas ielu attīstību līdz 11.09.2020. iesniedzamas:

  1. elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām”-“sabiedrības līdzdalība”;
  2. Rīgas pilsētas būvvaldē, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai nosūtot pa pastu;
  3. jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālr. 80000800).

Detalizētāku informāciju var saņemt Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja birojā, Amatu ielā 4, Rīgā (sabiedrisko attiecību projektu vadītājs Edgars Butāns, tālrunis: 67012828, e-pasts: edgars.butans@riga.lv).

Aptaujas anketa
Planšete
Parka daļas attīstības grafisks attainojums līdz 2020.gadam un pēc 2020.gada

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X