17 | 09 | 2019
A+
A-

Paziņojums par būvniecības ieceres „Daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve Brīvības gatvē 211B, Rīgā” nodošanu publiskai apspriešanai

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 04.07.2019. lēmumu Nr. BV-19-5579-ap, būvniecības ierosinātājs nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve Brīvības gatvē 211B, Rīgā”, zemesgabala kadastra apzīmējums 0100 086 0459.

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PAMATOJUMS

Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 452.2. apakšpunktu – ja iekšpagalmā izveidojusies daudzdzīvokļu namam nepiesaistīta teritorija, kuru veido viens zemesgabals vai viena zemesgabala daļa, jaunai apbūvei piemēro būvniecības ieceres publisko apspriešanu.

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:

Privātpersona
Kontaktpersona: Ilgvars Ābols, tālr.nr.: 29418256

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

SIA “Arhitekta Ābola birojs”
Reģ. nr. 40103562662
Akmeņu iela 47, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Kontaktpersona: Ilgvars Ābols, tālr.nr.: 29418256

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 18.09.2019. līdz 16.10.2019.

Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas prezentācija notiks 24.09.2019. plkst. 17:00 Āraišu ielā 37, Rīgā, SIA “Džutas” biroja telpās, 2.stāvā.

Iepazīties ar materiāliem par būvniecības ieceri līdz 16.10.2019. iespējams:

  1. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, 1.stāvā, darba dienās darba laikā;
  2. Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība“;
  3. Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”;
  4. Būvniecības ieceres teritorijā Brīvības gatvē 211B, Rīgā (izvietota būvtāfele).

Atsauksmes līdz 16.10.2019. iespējams iesniegt:

  1. Jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālr. 80000800);
  2. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas laikā;
  3. Elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

Aptaujas lapa
Planšete
Lēmums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X