24 | 08 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Kr.Barona ielā 56 (28.grupa, 80.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 03.08.2020. lēmumu Nr. 32, 1.2.1. § publiskai apspriešanai tiek nodota 3 liepu ø 52, 45, 55 cm ciršana.

Objekts – “Dzīvojamā ēka ar komerctelpām”.
Adrese – Rīgā, Kr.Barona ielā 57 (28. grupa, 80. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs – SIA “STATIO Arhitektūra”; zemes īpašnieks – SIA “Raunas 5”.

Saistībā ar plānoto dzīvojamās ēkas ar komerctelpām būvniecību paredzēts cirst 3 liepas ø 52, 45, 55 cm.
Teritorijā tiek plānots jauns seguma klājs, apgaismojums, 3 jaunu koku stādījumi un dzīvžogs. Ēkā paredzēti 22 dzīvokļi. Paredzamais būvapjoms nesamazina esošo blakus ēku telpu insolācijas zem normatīvi pieļaujamā.

Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15. pielikumu “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” minētajā zemesgabalā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir JC3, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēts veikt apzaļumošanu, iestādot 3 jaunus kokus plānā paredzētajā vietā, skatīt plānu.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 25.08.2020. līdz 07.09.2020. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 07.09.2020. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām”-“sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgā, Bruņinieku ielā 47, kontaktpersona: Irina Manuilova, tālr. 67315131, e-pasts: statio@statio.lv.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X