24 | 08 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koka ciršanai Rīgā, Duntes ielā 8 (17.grupa, 147.grunts, kadastra apzīmējums 0100 017 0062)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 29.06.2020. lēmumu Nr. 27, 1.3.10. § publiskai apspriešanai tiek nodota 1 kļavas ø 82 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Duntes ielā 8 (17. grupa, 147. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – VAS “Valsts nekustamie īpašumi”.

Saistībā ar teritorijas kopšanu paredzēts cirst 1 kļavu ø 82 cm.
Koks aug tuvu ēkas Duntes ielā 8 dienvidu fasādei. Koka ciršanas iemesls ir šīs ēkas ekspluatācijas drošības nodrošināšana. Ēkā atrodas aptieka, kas ir Neatliekamās medicīniskās palīdzības Rīgas reģionālā centra operatīvais dienests. Kokam ir izteikts izliekums uz ēkas dienvidu fasādes pusi, attālums no ēkas dzegas līdz stumbra, ir ~1,0 m.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 25.08.2020. līdz 07.09.2020. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 07.09.2020. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām”-“sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgā, Duntes ielā 8, tehniskais korpuss, kab. 201; kontaktpersona: Normunds Balčuns, tālr. 29350362.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X