14 | 09 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Lāčplēša ielas teritorijā, kadastra numurs 0100 040 0126, 0100 040 9000, Lāčplēša ielā 105, kadastra numurs 0100 040 0043

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 07.09.2020. lēmumu Nr. 37, 1.2.4. § publiskai apspriešanai tiek nodota Rīgā, Lāčplēša ielā 105 (40. grupa, 43. grunts) 2  ošlapu kļavu ø 19/16  (celma caurmērs lielāks par 20 cm), 15/16/20/18 cm, Rīgā, Lāčplēša ielas teritorijā, (kadastra apzīmējums 0100 040 0126) 1 kļavas ø 25/18 cm, Rīgā, Lāčplēša ielas teritorijā, (kadastra apzīmējums 0100 040 9000), 1 kļavas ø 26 cm, 1 ošlapu kļavas ø 11/13 cm (celma caurmērs lielāks par 20 cm) ciršana.

Objekts – “Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi, 5. kārta. Jaunā pārvada (P01) izbūve Rail Baltica 1435 mm platuma sliežu ceļiem Lāčplēša ielā”.
Adrese – Rīgā, Lāčplēša ielas teritorijā, kadastra numurs 0100 040 0126, 0100 040 9000, Lāčplēša ielā 105, kadastra numurs 0100 040 0043.
Koku ciršanas ierosinātājs – Pilnsabiedrība “BERERIX”; zemes īpašnieks – Latvijas valsts, Satiksmes ministrijas personā, Rīgas pilsētas pašvaldība.

Saistībā ar Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrādi un būvdarbu 5. kārtu – jaunā pārvada (P01) izbūvi Rail Baltica 1435 mm platuma sliežu ceļiem Lāčplēša ielā paredzēts cirst Rīgā, Lāčplēša ielā 105 (40. grupa, 43. grunts) 2 ošlapu kļavas ø 19/16  (celma caurmērs lielāks par 20 cm), 15/16/20/18 cm, Rīgā, Lāčplēša ielas teritorijā, (kadastra apzīmējums 0100 040 0126) 1 kļavu ø 25/18 cm, Rīgā, Lāčplēša ielas teritorijā, (kadastra apzīmējums 0100 040 9000), 1 kļavu ø 26 cm, 1 ošlapu kļavu ø 11/13 cm (celma caurmērs lielāks par 20 cm).

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 14.09.2020. līdz 25.09.2020. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 25.09.2020. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām”-“sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja PS “BERERIX” Mārupē, K. Ulmaņa gatvē 119, kontaktpersona: Andis Linde, tālr. iepriekš zvanot 67063700.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X