15 | 09 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Kronvalda bulvārī 2 (10.grupa, 162.grunts, kadastra apzīmējums 0100 010 0162), Simtgades alejā (kadastra apzīmējums 0100 010 0120), zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 010 0088)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 27.07.2020. lēmumu Nr. 31, 1.2.9. § publiskai apspriešanai tiek nodota 2 gobu ø 20, 17 (celma caurmērs lielāks par 20 cm) cm, 1 ošlapu kļavas ø 22/18/18 cm, Kronvalda bulvārī 2, kadastra apzīmējums 0100 010 0162, 1 kļavas ø 36 cm, 1 ozola ø 64 cm, Simtgades alejā, kadastra apzīmējums 01000100120, zemesgabalā bez adreses, kadastra apzīmējums 0100 010 0088 1 Holandes liepas ø 39 cm ciršana.

Objekts – “Nacionālā teātra pārbūve”.
Adrese – Rīgā, Kronvalda bulvārī 2 (10. grupa, 162. grunts, kadastra apzīmējums 0100 010 0162), Simtgades alejā (kadastra apzīmējums 0100 010 0120), zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 010 0088).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Saistībā ar plānoto teritorijas kopšanu un iebrauktuves izbūvi plānots cirst 2 gobas ø 20, 17 (celma caurmērs lielāks par 20 cm) cm, 1 ošlapu kļavu ø 22/18/18 cm, Kronvalda bulvārī 2, kadastra apzīmējums 0100 010 0162, 1 kļavu ø 36 cm, 1 ozolu ø 64 cm, Simtgades alejā, kadastra apzīmējums 01000100120, zemesgabalā bez adreses, kadastra apzīmējums 0100 010 0088 1 Holandes liepu ø 39 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 15.09.2020. līdz 28.09.2020. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 28.09.2020. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām”-“sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie projekta autoriem SIA “AB3D”, Peitavas ielā 10, Rīgā. E-pasts: ab3d@ab3d.lv, tālr. 67227734.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X