21 | 09 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koka ciršanai Rīgā, Duntes ielā 11A (17.grupa, 2013.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 17.08.2020. lēmumu Nr. 34, 1.2.8. § publiskai apspriešanai tiek nodota 1 liepas ø 29 cm ciršana.

Objekts – “Ārējā elektroapgāde”.
Adrese – Rīgā, Duntes ielā 11A (17. grupa, 2013. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs – SIA “Duntes Invest” un AS “Sadales tīkls”; zemes īpašnieks – SIA “Duntes Invest”.

Saistībā ar elektroapgādi, atbilstoši AS “Sadales tīkls” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem paredzēts cirst 1 liepu ø 29 cm.
Bez koka ciršanas nav iespējams uzstādīt kompakto transformatoru apakšstaciju īpašumā.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 22.09.2020. līdz 05.10.2020. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 05.10.2020. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām”-“sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja, kontaktpersona: Juris Lurins, tālr. 29141811.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X