21 | 09 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koka ciršanai Rīgā, Raņķa dambī bez numura (49.grupa, 135.grunts), Uzvaras parka teritorijā

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 07.09.2020. lēmumu Nr. 37, 1.2.2. § publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 37/36 cm ciršana.

Objekts – “Panorāmas rata uzstādīšana, servisa paviljona būve, teritorijas labiekārtošana”.
Adrese – Rīgā, Raņķa dambī bez numura (49. grupa, 135. grunts), Uzvaras parka teritorijā.
Koku ciršanas ierosinātājs – SIA “RPR Operators”; zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Saistībā ar panorāmas rata uzstādīšanu paredzēts cirst 1 bērzu ø 37/36 cm.
Saskaņā ar projektu paredzēta apstādījumu izveidošana vietās, kur to šobrīd nav. Plānots iestādīt 5 periodiski ziedošu sakuru (Japānas ķirši) dižstādus, novietojums saskaņā ar SIA “Rīgas meži” parka apstādījumu veidošanas koncepciju.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 22.09.2020. līdz 05.10.2020. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 05.10.2020. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām”-“sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA “Projektēšanas birojs A.I.D.E.” Rīgā, Eksporta ielā 2-54, kontaktpersona: Jānis Rinkevičs, tālr. 29256823.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X