12 | 10 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Hanzas ielā 7A (18.grupa, 61.grunts, kadastra apzīmējums 0100 018 0067)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 24.08.2020. lēmumu Nr. 35, 1.3.22. § publiskai apspriešanai tiek nodota 6 bērzu ø 35, 27, 33, 25, 32, 46 cm, 12 blīgznu ø 35, 31, 24, 26, 39, 24, 21/19, 20/26, 24/36/12, 20, 22, 30 cm, 4 ošlapu kļavu ø 19 (celma caurmērs 20 cm), 26, 53, 30 cm, 1 gobas ø 32 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Hanzas ielā 7A (18. grupa, 61. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “Rīgas ūdens”.

Saistībā ar teritorijas kopšanu paredzēts cirst 6 bērzus ø 35, 27, 33, 25, 32, 46 cm, 12 blīgznas ø 35, 31, 24, 26, 39, 24, 21/19, 20/26, 24/36/12, 20, 22, 30 cm, 4 ošlapu kļavas ø 19 (celma caurmērs 20 cm), 26, 53, 30 cm, 1 gobu ø 32 cm.
Ciršanai paredzētie koki ir pašizsējas rezultātā ieauguši, dendroloģiski un ainaviski mazvērtīgi, ar līkiem izstīdzējušiem stumbriem un ēku pamatos ieaugušām saknēm, kā arī skar ēku jumtus.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 13.10.2020. līdz 26.10.2020. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 26.10.2020. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām”-“sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja SIA “Rīgas ūdens” pilnvarotās personas Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, Rīgā, kontaktpersona: Ingūna Cine, tālr. 67088362.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X