26 | 10 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 11 (10.grupa, 38.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 21.09.2020. lēmumu Nr. 39, 1.2.4. § publiskai apspriešanai tiek nodota 1 zirgkastaņas ø 26 cm, 1 oša ø 36 cm ciršana.

Objekts – “Siltumtīklu pārbūve no kameras K-8-15 līdz kamerai K-8-17”.
Adrese – Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 11 (10. grupa, 38. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs – AS “Rīgas Siltums”; zemes īpašnieks – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki.

Saistībā ar siltumtīklu pārbūvi no kameras K-8-15 līdz kamerai K-8-17 paredzēts cirst 1 zirgkastaņu ø 26 cm, 1 osi ø 36 cm.
Minētie koki aug esošās siltumtīklu kameras un siltumkanāla konstrukciju aizsargjoslas zonā. Kokus nepieciešams cirst, lai Krišjāņa Valdemāra ielas rajonā īstenotu siltumtrases pārbūvi.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 27.10.2020. līdz 09.11.2020. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 09.11.2020. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām”-“sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja AS “Rīgas Siltums” Rīgā, Cēsu ielā 3A, kontaktpersona: Dace Puncule, tālr. 67017385.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X