26 | 10 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Lejupes ielā 5 (119.grupa, 364.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 19.10.2020. lēmumu Nr. 43, 1.2.4. § publiskai apspriešanai tiek nodota 86 bērzu ø 24, 24, 26, 27, 27, 28, 29, 29, 30, 30, 30, 30, 31, 31, 31, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 36, 36, 36, 37, 39, 39, 39, 39, 39, 40, 40, 40, 40, 41, 41, 42, 42, 42, 42, 42, 43, 43, 44, 44, 44, 44, 44, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 48, 48, 48, 50, 50, 50, 51, 51, 53, 54, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 56, 58, 59, 59, 62, 63, 64, 64, 65, 69, 27/37, 34/34, 38/43 cm, 43 kļavu ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 20 cm), 20, 21, 21, 24, 24, 24, 25, 26, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 31, 32, 32, 34, 34, 35, 36, 38, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 48, 51, 51, 66, 20/18/22, 31/34, 32/15, 32/27, 32/36, 34/45/26 cm, 16 baltalkšņu ø 19 (celma caurmērs 25 cm), 29, 30, 30, 30, 30, 31, 31, 31, 33, 34, 38, 38, 39, 20/15/15, 22/23/25/26 cm, 11 apšu ø 20, 20, 21, 33, 36, 37, 39, 41, 43, 47, 50 cm, 10 baltos vītolu ø 24, 29, 38, 41, 43, 66, 68, 69, 74, 46/51/32 cm, 8 trauslo vītolu ø 20, 33, 41, 44, 51, 54, 62, 91 cm, 7 ošu ø 11/12/13/17/18 (celma caurmērs 59 cm), 16/14 (celma caurmērs 24 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 33, 42 cm, 6 ievu ø 15 (celma caurmērs 21 cm), 15 (celma caurmērs 27 cm), 25, 26, 26, 22/22/27/28 cm, 4 blīgznu ø 42, 50, 32/25/27/13, 44/22/20 cm, 2 melnalkšņu ø 43, 58 cm, 1 Holandes liepas ø 87 cm, 1 Rietumu tūjas ø 14/16 cm (celma caurmērs 30 cm), 1 ošlapu kļavas ø 30 cm, 1 papeles ø 29 cm, 1 ozola ø 98 cm un 1 baltās apses ø 60 cm ciršana.

Objekts – “Sporta aktivitāšu laukumi, sporta ēkas un saistītā infrastruktūra”.
Adrese – Rīgā, Lejupes ielā 5 (119. grupa, 364. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs – SIA “Sporta māja”; zemes īpašnieks – SIA “Sporta māja”, SIA “Impaks”, SIA “KP INNOVATOR”, SIA “LEJUPES 5”, SIA “SPARTAN PLUSS”.

Saistībā ar plānoto sporta aktivitāšu laukumu, sporta ēku un saistītās infrastruktūras būvniecību paredzēts cirst 86 bērzus ø 24, 24, 26, 27, 27, 28, 29, 29, 30, 30, 30, 30, 31, 31, 31, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 36, 36, 36, 37, 39, 39, 39, 39, 39, 40, 40, 40, 40, 41, 41, 42, 42, 42, 42, 42, 43, 43, 44, 44, 44, 44, 44, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 48, 48, 48, 50, 50, 50, 51, 51, 53, 54, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 56, 58, 59, 59, 62, 63, 64, 64, 65, 69, 27/37, 34/34, 38/43 cm, 43 kļavas ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 20 cm), 20, 21, 21, 24, 24, 24, 25, 26, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 31, 32, 32, 34, 34, 35, 36, 38, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 48, 51, 51, 66, 20/18/22, 31/34, 32/15, 32/27, 32/36, 34/45/26 cm, 16 baltalkšņus ø 19 (celma caurmērs 25 cm), 29, 30, 30, 30, 30, 31, 31, 31, 33, 34, 38, 38, 39, 20/15/15, 22/23/25/26 cm, 11 apses ø 20, 20, 21, 33, 36, 37, 39, 41, 43, 47, 50 cm, 10 baltos vītolus ø 24, 29, 38, 41, 43, 66, 68, 69, 74, 46/51/32 cm, 8 trauslos vītolus ø 20, 33, 41, 44, 51, 54, 62, 91 cm, 7 ošus ø 11/12/13/17/18 (celma caurmērs 59 cm), 16/14 (celma caurmērs 24 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 33, 42 cm, 6 ievas ø 15 (celma caurmērs 21 cm), 15 (celma caurmērs 27 cm), 25, 26, 26, 22/22/27/28 cm, 4 blīgznas ø 42, 50, 32/25/27/13, 44/22/20 cm, 2 melnalkšņus ø 43, 58 cm, 1 Holandes liepu ø 87 cm, 1 Rietumu tūju ø 14/16 cm (celma caurmērs 30 cm), 1 ošlapu kļavu ø 30 cm, 1 papeli ø 29 cm, 1 ozolu ø 98 cm un 1 balto apsi ø 60 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 27.10.2020. līdz 09.11.2020. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 09.11.2020. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām”-“sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “Sporta māja”, kontaktpersona: Aleksandrs Somovs, Maskavas iela 239, tālr. 26513182.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X