02 | 11 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Blaumaņa ielā 23 (30.grupa, 39.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 05.10.2020. lēmumu Nr. 41, 1.2.11. § publiskai apspriešanai tiek nodota 3 gobu ø 22/19, 42, 31 cm, 2 bērzu ø 43, 24/23 cm, 3 ošlapu kļavu ø 38, 43, 57 cm, 1 kļavas ø 29 cm, 2 ozolu ø 68, 47 cm ciršana.

Objekts – “Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka”.
Adrese – Rīgā, Blaumaņa ielā 23 (30. grupa, 39. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “Newton”.

Saistībā ar daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas būvniecību plānots cirst 3 gobas ø 22/19, 42, 31 cm, 2 bērzus ø 43, 24/23 cm, 3 ošlapu kļavas ø 38, 43, 57 cm, 1 kļavu ø 29 cm, 2 ozolus ø 68, 47 cm.
Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 2. pielikumu “RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” minētā (atļautā) izmantošana ir Centru apbūves teritorija, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama. Teritorijā plānots saglabāt 1 zirgkastaņu ø 47 cm un 1 liepu ø 31 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 03.11.2020. līdz 16.11.2020. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 16.11.2020. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām”-“sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas projekta autoriem SIA “VVV Architecture” Rīgā, Baznīcas ielā 39-5, LV-1010, info@designvvv.lv, tālr. +371 29436006.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X