10 | 11 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koka ciršanai Rīgā, Ģertrūdes ielā 109 (32.grupa, 71.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 19.10.2020. lēmumu Nr. 43, 1.3.16. § publiskai apspriešanai tiek nodota 1 liepas ø 53 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Ģertrūdes ielā 109 (32. grupa, 71. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs – SIA “OSE”; zemes īpašnieks – fiziskas personas.

Saistībā ar teritorijas kopšanu plānots cirst 1 liepu ø 53 cm.
Koku nepieciešams cirst saistībā ar būvju un ēku uzturēšanu, lai mazinātu žoga pamatu deformāciju un neradītu draudus cilvēku un īpašuma drošībai.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 10.11.2020. līdz 24.11.2020. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 24.11.2020. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām”-“sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja Rīgā, Ģertrūdes ielā 109, kontaktpersona: Jānis Muratovs, tālr. 29373294.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X