19 | 11 | 2020
A+
A-

Paziņojums par būvniecības ieceres „Dzīvojamās ēkas Nr. 001, pagraba zem pagalma Nr. 002 un Nr. 003 restaurācija, pārbūve un lietošanas veida maiņa par viesnīcas ēku Brīvības ielā 88, Rīgā (28.grupa, 82.grunts)” nodošanu publiskai apspriešanai

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 16.11.2020. lēmumu Nr. BV-20-25298-nd, būvniecības ierosinātājs SIA “MJ Development” nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Dzīvojamās ēkas Nr. 001, pagraba zem pagalma Nr. 002 un Nr. 003 restaurācija, pārbūve un lietošanas veida maiņa par viesnīcas ēku Brīvības ielā 88, Rīgā (28.grupa, 82.grunts)”, zemesgabala kadastra apzīmējums 0100 028 0082.

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PAMATOJUMS

Atbilstoši Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 458.1. apakšpunktam viesnīcas funkcija JC1 teritorijā pieļaujama tikai veicot paredzētās būves publiskās apspriešanas procedūru.

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:

SIA “MJ Development”
Reģ. nr. 40103663495
Lomonosova iela 6, Rīga, LV-1003
Kontaktpersona: Uldis Ans, tālr.nr.: +371 29227751

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

SIA “ARCHAB”
Reģ. nr. 50103893421
Ģertrūdes prospekts 2, Jūrmala, LV-2008
Projektētāja sertifikāta nr.: 1-00424
Kontaktpersona: Andris Bērziņš, tālr.nr.: +371 25458010

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 20.11.2020. līdz 18.12.2020.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojuma “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.1. apakšpunktā noteikto, visi klātienes publiskie pasākumi ir atceļami un aizliedzami, tādēļ būvniecības ieceres publiskas apspriešanas prezentācija notiks 03.12.2020. plkst. 17.00 videokonferenču platformā Zoom. Lai pieteiktos dalībai videokonferencē, līdz 02.12.2020. plkst. 12.00 jānosūta pieteikums brīvā formā uz e-pastu mjdevelopment.riga@gmail.com.

Iepazīties ar materiāliem par būvniecības ieceri līdz 18.12.2020. iespējams:

  1. Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība“;
  2. Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”;
  3. Būvniecības ieceres teritorijā Brīvības ielā 88, Rīgā (izvietota būvtāfele);
  4. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, 1.stāvā (skatlogā izvietota planšete, kura apskatāma no Amatu ielas puses).

Atsauksmes līdz 18.12.2020. iespējams iesniegt:

  1. Elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  2. Sūtot pa pastu Rīgas pilsētas būvvaldei Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai atstājot dokumentu skapī Dokumentu saņemšanas telpā;
  3. Jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālr. 80000800) aptaujas lapas ievietojot pasta kastē pie ieejas durvīm.

Aptaujas anketa
Grafiskais materiāls
Lēmums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X