17 | 11 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Vienības gatvē 156 (107.grupa, 107.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 05.10.2020. lēmumu Nr. 41, 1.2.2. § publiskai apspriešanai tiek nodota 45 koku – 27 vītolu ø 9/8/8 (celma caurmērs 50 cm), 13/10 (celma caurmērs 38 cm), 26, 28/26/24, 24, 23, 22, 23, 24, 21, 25/20/24/24, 23/26, 18 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 23 cm), 23, 22, 23, 24, 21, 25, 24/24/28, 21/36/31, 26, 27, 39 cm, 6 kļavu ø 21, 24, 27, 24, 20/20, 25 cm, 5 melnalkšņu ø 23, 24/23, 24, 15/19 (celma caurmērs 22 cm), 25/27 cm, 2 ošlapu kļavu ø 31, 29 cm, 1 ozola ø 22 cm, 2 bērzu ø 30, 24 cm, kā arī augļu kokus un koku, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 cm ciršana.

Objekts – “Degvielas uzpildes stacija, kafejnīca un pašapkalpošanās automazgātuve”.
Adrese – Rīgā, Vienības gatvē 156 (107. grupa, 107. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “Gatve Invest”.

Saistībā ar plānoto būvniecību būvprojekta “Degvielas uzpildes stacija, kafejnīca un automazgātuve” ietvaros plānots cirst 27 vītolus ø 9/8/8 (celma caurmērs 50 cm), 13/10 (celma caurmērs 38 cm), 26, 28/26/24, 24, 23, 22, 23, 24, 21, 25/20/24/24, 23/26, 18 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 23 cm), 23, 22, 23, 24, 21, 25, 24/24/28, 21/36/31, 26, 27, 39 cm, 6 kļavas ø 21, 24, 27, 24, 20/20, 25 cm, 5 melnalkšņus ø 23, 24/23, 24, 15/19 (celma caurmērs 22 cm), 25/27 cm, 2 ošlapu kļavas ø 31, 29 cm, 1 ozolu ø 22 cm, 2 bērzus ø 30, 24 cm.
Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15. pielikumu “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” minētajā zemesgabalā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju (J), līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.
Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēts veikt apzaļumošanu, iestādot dekoratīvo augu grupu apstādījumus.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 17.11.2020. līdz 01.12.2020. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 01.12.2020. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām”-“sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja (pārstāvja) Rīgā, Ganību dambī 30A, kontaktpersona: Viesturs Briedis, tālr. 29453114.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X